I 2015 omkom 125 personer i trafikken, og man må helt tilbake til 1947 for å finne tilsvarende lave tall, opplyser Trygg Trafikk.

De mener at bedre veger, tryggere biler, mer opplæring og bedre holdninger gir resultater.

- Allikevel er det fortsatt for mange som blir hardt skadd og får livet ødelagt. Målet er null drepte eller hardt skadde i trafikken. Selv om vi kan glede oss over nedgang i 2015, er tallene ikke noe å juble for. Utviklingen viser at vi er på riktig spor, men også at enda mer innsats er påkrevd, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Flere ungdommer omkom

Det har vært en nedgang i antall fotgjenger- og syklistulykker de siste årene, men antall drepte motorsyklister og bilførere er omtrent likt med fjoråret.

I 2015 omkom 32 ungdommer i alderen 15 til 24 år i trafikken. Tilsvarende tall for 2014 var 22, og tallene her viser motsatt tendens.

– Flere av ulykkene der ungdom er involvert skjer som følge av høy fart, manglende erfaring, eller annen risikoatferd. Vi må fortsette å jobbe med både holdningene og ferdighetene til unge bilførere, sier Johansen.

Han understreker likevel at ungdom flest er ansvarsfulle, hensynsfulle og gode trafikanter, som verken setter eget eller andres liv på spill.