Fra 1. januar har ikke Rauma kommune lenger tillatelse til å bruke en arbeidsordning med langvakter på helg. Det skriver Fagforbundet avdeling Rauma i et leserbrev. Det vises i brevet til at Arbeidstilsynet ga avslag på en søknad om å videreføre ordning den 17.12 i fjor. Kommunen hadde også tidligere fått avslag fra Arbeidstilsynet, men fikk dispensasjon til å videreføre ordningen fram til januar 2016.

«Istedenfor å rette seg etter Arbeidstilsynets og Fagforbundets vedtak bestemte Rauma kommune at langvakter skulle fortsette også i 2016», skriver Fagforbundet i sitt leserbrev og viser også til at Fagforbundet både lokalt og sentralt har sagt nei til ordningen.

«Rauma kommune er bundet av Tariffavtale med KS og kan ikke inngå individuelle avtaler om arbeidstid med den enkelte ansatte. Avtaler om arbeidstidsordninger kan bare inngås med hovedorganisasjonene.», heter det videre i brevet.

– Dere bruker sterke ord i dette innlegget. Hvorfor Marit Thorstensen?

– Fordi vi mener vi har prøvd å få arbeidsgiver og enhetsleder til å finne andre løsninger uten å ha lykkes. Det har ikke vært gjort noen verdens ting for å få dette til. Da må vi si fra på vegne av våre medlemmer.

– Dere viser til at kommunen ikke retter seg etter hva Arbeidstilsynet sier. Hva tenker du om det?

– Det forundrer meg at lovverk ikke respekteres. Det utvises manglende respekt for lovverk og for medarbeidere. Det er ikke lovlig å inngå avtaler om arbeidstid med enkeltpersoner. Dette skulle ha vært klarert før ordningen ble innført.

I brevet heter det videre:

Fagforbundet mener videre at medarbeidere nå straffes for at Rauma kommune ikke tok konsekvensen av avslag på søknader om langvakter høsten 2015.

«Situasjonen som medarbeiderne helt ufrivillig har kommet opp i, er uakseptabel», heter det i brevet. Brevet avsluttes slik:

«Medarbeiderne har ikke fortjent å bli behandlet på denne måten, å bli påført en arbeidstidsordning som medfører arbeid hver annen helg. De fortjener gode arbeidsvilkår og arbeidsordninger som ikke går ut over helse og sikkerhet og som gjør at de kan arbeide et helt arbeidsliv».

- Hva vil dere nå gjøre videre i denne saka?

– Det er avtalt å starte en prosess for å finne fram til løsninger i løpet av en periode på tre måneder. Den prosessen burde ha skjedd i høst, men vi har bestemt oss for å bidra.

– Hva om dere ikke finner fram til en løsning?

– Ja, hva da? Hva skal jeg si til det. Vi MÅ komme fram til en enighet. Jeg går forventningsfull inn i den prosessen og jeg forventer at vårt leserinnlegg og at jeg nå blir intervjuet av avisa ikke ødelegger noe i den prosessen. Vi måtte skrive dette innlegget nå på vegne av våre medlemmer, sier Marit Thorstensen.