De tre sherpaene fra Nepal var i Rauma ei snau uke og arbeidet på stien i begynnelsen av november.

- Etterspørselen etter sherpaene har vært veldig stor i 2015, siden det ikke kunne komme en så stor gruppe til Norge på grunn av oppbygging i Nepal. Vi er derfor veldig glad at vi greide å få dem noen dager nå, sa prosjektleder i Nordveggen AS, Solveig Brøste Sletta, da sherpaene var her.

Turstien går fra Trollstigplatået ut til Stabbskaret på toppen av Trolltinden ogTrollveggen i Reinheimen nasjonalpark. Nasjonalparkstyret var med å finansierte prosjektet, og Nils Hole var leder for arbeidet.

- En utfordrende start på turstien over et sva er nå tilrettelagt med en dekorativ og solid steintrapp, slår nasjonalparkstyret fornøyd fast.

I sommer ble det registrert mellom 40 og 60 personer daglig på denne stien.