Krevde jordskifte for å kunne utvide gardsbruket til 50 ammekyr

foto