Ungdommane i møte med lokalpolitikken: – Bra at ikkje alle meiner det same

foto