Etter det Åndalsens Avis erfarer er moskusen som ble sett i Sunndalen ikke den samme som ble sett på Kavliheian, ved Isfjorden.

– Men vi kommer ikke til å lete etter moskusen, sier Thomas Rødstøl i Statens naturoppsyn.

– Politiet har ikke fått noen nye meldinger, sier vakthavende betjent Sindre Mittet og legger til at han heller ikke har hørt noen rykter om at noen har sett ett eller annet.

– Ei ku med en kalv er relativt sky og vil normalt stikke av, sier Thomas Rødstøl som ikke er noe forundret over at dyret «gjemmer seg».

Han legger til at slike dyr ganske fort kan bevege seg langt og dermed dukke opp helt andre steder.

– Du mener med andre ord det ikke er grunn til å frykte slike dyr?

– Ja, ikke frykte, men vise respekt. Slik er det med alle ville dyr. De vil normalt trekke seg unna. Våre folk jager moskus vekk fra jernbanelinja på Dovre og det går helt fint. Moskussafari er en turistattraksjon og det har så langt foregått helt uten uhell av noe slag.

– Men den skal avlives?

– Ja, fordi den er ute av området på Dovre og bidrar dermed ikke til å holde stammen ved like. Det er på Dovre kjerneområdet for moskus er definert, sier Thomas Rødstøl.