foto
UKJENT: Trollhogget knapt tre kilometer sør for Mannen er stor revne som tilsier at et stort fjellområde er på veg til å gli ut og forsvinne ned i Romsdalen. Sprekken er langt mindre besøkt enn den mer berømte Mannen. Foto: Kjetil Svanemyr

Mannen, Børa og Trollhogget – en varslet katastrofe