Antall reiseskader har økt mye og jevnt det siste tiåret, men siden i fjor har antallet gått ned med 12 prosent, viser en analyse av TrygVestas skadestatistikk.

– Det skyldes nok mindre reising som følge av urolige finansmarkeder og influensaepidemi, mener reiseskadetalsmann Roy Vetaas, som er skadesjef i TrygVesta.

Sterk økning

– Samtidig er reisesyke og reisegods redusert som andel av de totale reiseskadene. Men det betyr på ingen måte at færre blir syke eller at vi mister mindre bagasje på reisen. Siden 2000 har forsikringsutbetalingene på reisegodsskader økt sterkt, sier Vetaas.

– En viktig årsak til veksten i forsikringsutbetalingene er at vi reiser mer og at flere har reiseforsikring som dekker mer enn akkurat feriereisen. Tyveri og ran er definitivt en årsak til denne økningen, sier Vetaas.

Halvparten i Norge

Av skadesteder troner Norge på en soleklar førsteplass. Her oppstod hele 58 prosent av alle skader i tidsrommet fra april til desember 2009.

– Stadig flere oppdager at de har bruk for forsikringen selv om de ikke er på ferie på andre siden av kloden, sier Vetaas.

Årsaken til at Norge og Norden skiller seg slik ut er at det er her vi bor. De beste reiseforsikringene gjelder i prinsippet fra du går ut døren hjemme, noe som gjør at du kan være dekket av vilkårene selv om du for eksempel bare er en tur på butikken.

Pass på bagasjen i Norden

– Skal du feriere i Norden i år? Da bør du følge ekstra godt med på bagasjen din, sier Vetaas. Den klart største skadeandelen av bagasje, 48 prosent, registreres i Norden.

– Dette tallet inkluderer tapt og ødelagt bagasje, men også forsinkelser. Men aller meste av skader på det som går innunder betegnelsen bagasje er tyveri av blant annet lommebøker og mobiltelefoner.

Frisk på hjemlige trakter

Om du mister kofferten din i Norden, kan du trøste deg med at du mest sannsynlig vil holde deg frisk på reisen. Selv om enkelte typer skader er overrepresentert på hjemmebane, er det bare syv prosent av disse skadene som er reisesyke. Det ligger vesentlig under tallene for andre regioner.

Et annet forhold som er spesielt for Norden er at hele 30 prosent av de innrapporterte reiseskadene er avbestillinger, mens snittet for andre deler av verden ligger på fem prosent.

Om du legger årets ferietur til USA eller Canada kan det lønne seg å ta med en ekstra bok.

– Det kan få ventetiden til å føles kortere, i disse landene som topper statistikken over forsinkelser, sier Vetaas. Forsinkelser utgjør nemlig 31 prosent av skadene her, mens det for resten av verden utgjør elleve prosent.

SMS-varsling gir trygghet

Basert på sine erfaringer har TrygVesta lansert tjenesten ”Trygg på reise”. Dette er en SMS-tjeneste der kunder kan få gratis varsling om hendelser der de til enhver tid befinner seg på reiser utenfor Skandinavia, som for eksempel epidemier, uroligheter, streik eller ekstremvær.

– Under opptøyene i Bangkok i vår opplevde vi at dette var en populær tjeneste. I et fremmed land der det er urolig er det et tydelig behov for oppdatert informasjon på et språk man forstår, sier Vetaas.

Selv om skadene som rapporteres inn til TrygVesta er mange, merkes det lite til at skadeprosenten legger en demper på nordmenns reiselyst.