- Utviklingstrekkene nasjonalt er at det utdannes stadig flere kvinner til prestetjeneste. Men svært få av disse kommer fra Møre bispedøme, sier biskop Ingeborg Midttømme i forbindelse med jubileet for 50 år med kvinners prestetjeneste i Norge.

- Utfordringen vår er derfor å forkynne og be fram kallet til tjeneste her blant ungdommer i bispedømmet. Samtidig ønker vi velkomne dem som kommer uten tilknytning til Møre, forklarer hun.

En av kvinnene i bispedømet er prost. Nylig ble en kvinne ansatt i en soknepreststilling og starter nå i høst. I fjor gikk to kvinner av med pensjon.

- Det er nå bare Austre Sunnmøre prosti som ikke har en ordinert kvinne i tjeneste. To stillinger er ledige der så muligheten for å endre denne statistikken er absolutt til stede, understreker biskop Midttømme.

Onsdag 14. september starter Møre bispedøme med ei utstilling i Molde rådhus. Programmet videre er seminar hos biskopen med påfølgende middag for de påmeldte. Og så blir det festgudstjeneste i domkirka onsdag kveld.