Politikerne leiter med lys og lykte etter muligheter til å spare penger til drift. Under parolen "alle steiner skal snus", er det tjenestene som blir utført av teknisk sektor, som nå skal under lupen. Arne Hoem (Frp) fikk gjennomslag for forslaget sitt på siste formannskapsmøte. Formannskapet hadde oppe ei sak der kommunen hadde vurdert økt anbudsutsetting av snøbrøyting i kommunen. Konklusjonen fra saksbehandler var at balansen mellom konkurranseutsatt snørydding og bruk av egne styrker, skulle holdes på dagens nivå. – Ikke bra nok utredning, mente blant andre Arne Hoem og sendte saka tilbake. Nå ønsker formannskapet en skikkelig økonomisk utredning av tjenesten som blir utført av teknisk sektor – dette gjelder både sommer og vinter. Politikerne ber deretter om en sammenlikning mellom konkurranseutsatt og kommunal drift. I utredningen av saka, som ble sendt i retur, påpeker Dag Søvik at mange av de innleide snørydderne, benytter seg av redskap som hører kommunen til. Det er også kommunen som utfører nødvendig vedlikehold på utstyret. Det kan gjøre sammenlikninger vanskelig når det gjelder å finne ut hvem som jobber billigst. Et annet moment som vanskeliggjør direkte sammenlikninger, er at snørydderne i kommunen også har andre oppgaver innimellom. Blant annet utfører de kommunalt ansatte både vinter- og sommervedlikehold i kommunen – noe som etter Søviks mening gir en god synergieffekt. I tillegg til et godt verksted, der ingen oppgaver ser ut til å være for vanskelig, er det etter Søviks mening med på å bygge opp en styrke med eierskap til både oppgaver og anlegg. – Ved å sette ut mer på anbud, vil man undergrave denne balansen, slår Søvik fast. Han påpeker samtidig at det har vist seg å bli stadig vanskeligere å skaffe til veie private aktører – også dyrere. Blant annet kreves det mye betaling bare til beredskap. Søvik hevder at det enkelte steder er så laber interesse for arbeidet som snørydder, at det ikke er noe reelt marked. Han tror derfor ikke at konkurranseutsatt snøbrøyting vil gi økte innsparinger; tvert imot. Man vil forrykke synergieffekten av det å kunne kombinere sommer- og vintervedlikehold – og dermed rive ned det gode fagmiljøet som er opparbeidet innen teknisk sektor. Men politikerne vil ikke høre på øret – de vil ha en full gjennomgang.