Den 4. september skal Herje kraftverk offisielt åpnes med snorklipp, taler, kaker og kaffe. Men bryteren har vært på en stund, for å si det på den måten. Allerede den 28. mai startet produksjonen ved det nye kraftverket, og Ståle Sæterbø i Rauma Energi kan fortelle at innkjøringsperioden har gått etter planen med bare små innkjøringsutfordringer.

– Dette er et samarbeidsprosjekt med Fylkesmannen og Herje genbank, blant annet når det gjelder levering av vann til genbanken. Her har vi slitt litt med tekniske utfordringer, men det skal vi rette opp i rett over helga, forteller Ståle Sæterbø.

Herje kraftverk består av et inntak ved Myrset som innebærer en mindre dam i elva. To kilometer med nedgravd rørgate er lagt ned til kraftstasjonen som ligger like ved fylkesvegen ved fjorden. Herje kraftverk betegnes som et småkraftverk og vil ha en produksjon på mellom 11 og 12 GWh i året. Minstevannføring i Herjeelva er satt til 100 liter i sekundet om sommeren og 50 liter i sekundet om vinteren.