Øvelse Gemini går av stabelen 27. mai, og skal vare i fire dager. Øvelsen er en årlig øvelse mot terroranslag, hovedsakelig offshore. Men øvelsen kan også innebære trening mot landanlegg. Øvelsen går på rundgang mellom fire politidistrikter som har tilknytning til sokkelen. Denne angen er det Nordmøre og Romsdals tur til å arrangere.

Øvelsen er en samleøvelse der man trener på Forsvarets bistand til politiet. Målet skal være å gi involverte instanser og selskaper erfaring til å håndtere eventuelle terroranslag på best mulig måte, heter det i en pressemelding fra politidistriktet.

Politimester Arnstein Nilssen har ansvar for kontinentalsokkelen utenfor Midt-Norge, og varsler at øvelsen vil merkes av publikum i form av økt aktivitet i lufta, til vanns og til sjøs.Stabssjef i Nordmøre og Romsdal politidistrikt, Geir Kristoffersen vil ikke si noe om i hvilken grad Rauma lensmannskontor er involvert i øvelsen.

– Det er nok kystnære strøk som vil merke mest til øvelsen. De vesentlige elementene fra militært hold er fra andre greiner enn Heimevernet, sier Kristoffersen.