Det er snart 10 år siden Rauma HV-område eksisterte.

Mange av soldatene gikk over i innsatsstyrken Archery, mens andre ble hørende til HV-områder i distriktet.

Heimevernet fikk større fokus på sikring av viktige objekt, og dette, sammen med betydelige kvalitets- og strukturendringer i Heimevernet, var årsaker til at Rauma HV-område ble lagt ned.

– Men det er også slik at vi må ha kontroll på områdene våre utenom objektene. Heimevernet har territorielt ansvar, og for meg er for eksempel Romsdalen strategisk viktig, sier Vaagland.

Staurset og Hole får skryt

Han gir mye av æren for et gjenoppstått Rauma HV til sin forgjenger, oberstløytnant Ove Staurset, og også til Terje Hole, som jobbet dette fram mot positivt vedtak i fjor.

For ikke engang en distriktssjef kan opprette et område i distriktet sitt, uten at det er klarert med HV-staben og generalinspektøren for Heimevernet (for tida er dette Tor Rune Raabye, red.anm.).

- Men det er gjerne slik at når man har en god idé, med gode argument, så blir man lyttet til, sier Vaagland.

Ett hakk opp for Eide

Tirsdag kveld ble første befalsmøte i Rauma HV holdt, og planlegging av den første øvelsen startet.

– Det er bare å nevne jernbanen og NATO-kaia, og utskipinga av militært materiell som foregikk der i sommer, sier kaptein Anders Eide, og støtter Vaagland i at det finnes gode grunner til å ha et HV-område i Rauma, med base på Setnesmoa.

Eide går fra å være troppssjef i innsatsstyrken, til nå å bli områdesjef for Rauma HV-område.

Det trengs 150 mann for å fylle avdelinga, og ifølge Vaagland er ikke slike ting gjort i en smell. Men starten er god. Alle som er med i vakt- og sikringstroppen i stabsområdet på Setnesmoa er nå overført til Rauma HV.

– Dette er jo veteranene fra det gamle Rauma HV, forklarer kaptein Eide.

– Stor forsvarsvilje

Vaagland tror på sin side det skal gå greit å fylle avdelinga.

Moderne. – Rauma HV vil være blant de første avdelingene som blir utstyrt med den nye angrepsrifla HK 416, bekrefter oberstløytnant Per Olav Vaagland.

– Det er stor forsvarsvilje her. Jeg har erfaring fra Østlandet – der frammøteprosenten var ned mot 50 prosent. Her er den på 80-90, sier han.

– Er dette en stor dag?

– Jeg vil si det er en stor dag, ja, men samtidig også en naturlig utvikling. Det er ikke slik at vi har kjempet en vanskelig kamp for å få det til.

– Mange over oss har innsett at kvantitet også er viktig. Det er mer fokus på at vi skal ha et nasjonalt forsvar, sier Vaagland.