En mann i begynnelsen av 20-åra fra Rauma er i Romsdal tingrett dømt for bruk og besittelse av narkotika.

Det var i september i år at mannen var i besittelse av 27 gram hasj og 10 ml testosteron på sin bopel. Testosteron er regnet som et dopingmiddel.

Begge deler var til eget bruk, og mannen erkjente at han hadde brukt narkotika. I tillegg ble han dømt for å ha brukt narkotika på en adresse utenfor kommunen.

Saken gikk som tilståelsesdom i retten.

Påtalemyndigheten foreso at straffen skulle settes til betinget fegnsel i 15 dager og en bot på 5.000 kroner.

I formildende retning fant retten at mannen hadde gitt en uforbeholden tilståelse, men i skjerpende retning la de vekt på at mannen tidligere er domfelt to ganger.

Retten kom fram til at straffen skulle settes i samsvar med på påtalemyndighetens forslag. Prøvetiden ble satt til to år.