I tillegg mister mannen retten til å kjøre i åtte måneder.

Mannen, som kommer fra Rauma og er i 20-årene, erkjente fartsovertredelsen. Han forklarte i retten at han var på veg fra Lesja til Molde når han fikk en telefon om at kjæresten var innlagt på sykehuset, og at han måtte komme så raskt som mulig. Ifølge dommen visste ikke mannen hvorfor kjæresten var innlagt.

Fartsmålingen skjedde i forbindelse med forbikjøring av en buss på Flatmark. Det var en lang og rett strekke uten motgående trafikk, og det oppsto ingen farlige situasjoner. Mannen uttrykte at han har stor behov for førerkortet i jobben sin.

«Når hastigheten i en 80-sone har ligget innenfor intervallet 130–140 km/t så skal tapsperioden fastsettes fra 8 til 13 måneder (...) Retten anser det som klart at en hastighet på 131 km/t i tilknytning til en forbikjøring i 80-sone er vesentlig høyere enn det som er nødvendig for å foreta en ellers aktsom forbikjøring.» konkluderte retten.