– Det har egentlig vært stor pågang for å forhåndsstemme helt siden vi åpnet for det på Servicekontoret mandag, sier Bente Alnæs der hun sitter sammen med politiske sekretær i kommunen, Trygve Børsting, og tar imot forhåndstemmer på Raumasenteret lørdag. Pågangen er stor og det er til tider kø.

– Noen er åpne om hva de stemmer, mens andre ikke sier så mye. Det blir spennende når vi skal telle opp, sier hun.

Engasjementet er høyt rundt i køen og det er ikke vanskelig å få forhåndstemmerne i tale. De fleste legger ikke skjul på hva de vil for Rauma de neste åra.

– Vi vil være åtlæne!- var gjennomgangstonen.

Vi snakket med seks personer som avga sin stemme lørdag og hva de svarte står under hvert enkelt bilde over.

Alle foto: Evy Kavli

Lørdag var det også åpent for å forhåndsstemme på Servicekontoret på rådhuset.

Valgdagen- mandag den 25. april- kan man avlegge sin stemme i idrettshallen i Isfjorden, på skolen i Måndalen og på Åfarnes, og på rådhuset i Åndalsnes sentrum.