Piccola Mama Rosa søkte til kommunen om å få lov til å skjenke brennevin. I tirsdagens kommunestyremøte ble saken behandlet, og det ble bestemt at Mama Rosa får sjenkebevilling i klasse 3.

I avstemmingen stemte 17 representanter for og 10 imot forslaget.

I henhold til retningslinjene for salgs- og sjenkebevillinger i Rauma kommune 2012-2016, vedtatt av kommunestyret i 2012, skal denne typen skjenkebevilling normalt gis kun til hoteller med helårsdrift. I sentrum er det nå kun Grand Hotel som har det.

Saken skapte debatt på kommunestyremøtet.

En del av representantene mente at planen burde endres først, og Torbjørn Rødstøl (Sp) foreslo å utsette avgjørelsen til neste møte, slik at man samtidig kunne ta en gjennomgang av gjeldende plan. Det forslaget falt i avstemmingen.

- Verden forandrer seg. Da planen ble vedtatt var situasjonen en litt annen, og vi hadde blant annet et hotell til. Slik er det ikke lenger, og vi må sørge for at turistene som kommer hit i sommer har valgmuligheter. Jeg ser at vi i en ideell verden burde begynt i andre enden, men jeg mener også at vi må kunne hive oss rundt, og gi de som satser her i kommunen gode konkurransevilkår, sa ordføreren (H) fra talerstolen.

Han fikk støtte fra blant annet Tormod Lien (FrP).

- Skaper skjevhet

Karsten Aak (Ap) var blant de som mente det ville være feil  å gjøre vedtaket.

- Dette blir å gjøre ting i feil rekkefølge, og det blir urettferdig for andre drivere, som ikke har søkt, med bagrunnen i planen. Jeg er ikke prinsipielt imot, men mener det må være likhet. Nå kan vi skape skjevhet i forkant av en sommersesong, sa han.

Yvonn Wold (Sv) mente også at det ble feil å gjøre ting i denne rekkefølgen, og ønsket en gjennomgang av reglene først.

- Nå må vi være litt prinsipielle og gjøre ting på rett måte, sa hun.

De to ble altså ikke hørt av flertallet, og sjenkebevillingen løper fram til 30. juni 2016.