– Vi står på historisk grunn i dag, begynte administrerende direktør Alf Vee Midtun, da Herje kraftverk ble åpnet fredag.

– Historien her strekker seg tilbake til 1600-tallet, da det ble drevet sagbruksvirksomhet og vannkraften ble brukt til det. Senere ble det mølledrift her, forteller han.

På begynnelsen av 1920-tallet kjøpte Eid og Holm opp fallrettighetene, fordi de så mulighetene for å begynne med strømproduksjon. Disse rettighetene ble med inn i nye Rauma kommune i 1964.

– Det har gått lang tid siden rettighetene her ble kjøpt, men etter at Rauma Energi begynte å jobbe med saken har det egentlig gått raskt, forklarer Vee Midtun.

Søkte i 2006

I 2006 søkte Rauma Energi om konsesjon i vassdraget, men Fylkesmannen anket på grunn av den nærliggende genbanken. Til slutt ble endte det med en omforent avtale, og i 2014 kunne byggingen endelig begynne.

Siden mai har kraftverket produsert strøm – totalt 3,5 millioner kWh.

– Det gjenstår noe arbeid med reserveløsningen til vannforsyningen til genbanken. Disse problemene jobber vi med, og vi håper å kunne løse dem raskt. Ellers har det ikke vært noen problemer med innkjøringen. Alt har fungert som det skal, forteller Vee Midtun.

Klippet snora

Herje kraftverk skal produsere om lag 10 prosent av det alminnelige strømforbruket i kommunen. Sagt på en annen måte, kraftverket skal forsyne strøm til 600 husstander.

Det var tidligere styreleder Arne Hop og nåværende styreleder Arne Steffen Lillehagen som sto for den høgtidelige snorklippingen fredag.

– Det er veldig kjekt å se at kraftverket står klart, og vi forventer at dette skal være en god og solid styrking av strømnettet. Det har tidvis vært litt ustabile forhold på nordsida, noe Herje kraftverk skal endre på, forklarer Hop.

De er også glade for at prosjektet har holdt seg innen for kostnadsrammen.

– I tillegg bidrar de grønne sertifikatene, tilskuddsordningen for fornybar energi, til å sikre prosjektets lønnsomhet, særlig nå når strømprisene er historisk lave, sier Lillehagen.

Viktig prosjekt

Om lag 50 gjester var til stede under åpningen.

Blant dem var ordfører Lars Olav Hustad, som er glad for at Herje kraftverk er i gang.

– Fornybar energi blir bare viktigere og viktigere. Dette er et veldig viktig supplement til den øvrige produksjonen, og sikrer strømforsyningen på nordsida og samkjøringen mot Nesset, sier ordføreren.

Alf Vee Midtun er glad for å endelig kunne åpne Herje kraftverk. Foto: Stine Vandevjen Olsen
Slik ser kraftverket ut. Foto: Stine Vandevjen Olsen