Ved behov for øyeblikkelig hjelp skal man fortsatt bruke 113 som før, men nå får legevakten et landsdekkene telefonnummer, 116117. Nummeret fungerer både fra fasttelefon og mobil, og er gratis.

Det betyr at du kommer til legevakta der du befinner deg avhengig av hvor du ringer fra.

Oppgavefordelingne mellom fastlege og legevakt endres ikke, og legevakta skal kun benyttes til øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege i vanlig kontortid.

- Det gamle nummeret til legevaktsentralen vil fungere som før (71225003). Det kan brukes hvis man ønsker å nå en annen legevakt enn der man oppholder seg. Dette kan være nødvendig for eksempel om man ringer for et sykt familiemedlem som oppholder seg en annen kommune, opplyser Rauma kommune

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe til?

  1. Fastlegen din i åpningstida.

  2. Legevaktnummer 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpa ikke kan vente.

  3. Nødnummer 113 ved akutt og livstruende sykdom