– Ordrereserven vår har aldri vært større enn for øyeblikket. Per i dag har vi oppdrag som gir sikret arbeid til langt uti neste år, sier daglig leder André Venås ved ElementPartner AS på Åndalsnes.

I fjor hadde fabrikken ved Teglverksvegen en omsetning på 45 millioner kroner. I inneværende år forventer ledelsen at omsetninga vil vokse til 85 millioner.

Elementer til den nye tunnelen på E-6 mellom Øyer og Tretten; i Gudbrandsdalen, har vært ElementPartners største oppdrag for inneværende år. Leveransene av 1500 isolerte buete tunnelveggseksjoner, der hver har en tyngde på 8 tonn, er allerede godt på veg mot fullførelse. 1500 fundamenter, som skal sørge for at "platene" står godt og sikkert inn til tunnelveggen, følger samme veg.

– Vi startet produksjonen i januar. Håpet er å være ferdig til jul, sier fabrikksjef Vidar Moen.

Travle transportører

Rundt 500 turer må kjøres fra Åndalsnes til Øyer, et transportoppdrag som Venås AS på Hovde i Måndalen har hånd om.

Dette er betongelementer som skal tåle varme fra en eventuell bilbrann – tåle meget høye temperaturer. De skal samtidig tåle en tilnærmet konstant sug fra store og små biler. Det stilles store krav til både betong og armering.

Det er søsterselskapet BetongPartner As som er ansvalig for lossing og montering av elementene i tunnelen. Begge partnerne går en hektisk førjulstid i møte.

Storkontrakt

I tillegg til produksjon av tunnelelementer, har de 40 ansatte hatt andre oppdrag undervegs. Blant annet er det levert kaielementer til større kaianlegg i både Ulsteinvik og Molde – det i tillegg til andre produkter som ElementPartner har utviklet. Til og med prosjektansvarlige for større kaianlegg i Nord-Norge opplever konseptet til raumabedriften så interessant, at de velger seg produsenten på Åndalsnes.

Etter nyttår skal ansatte i ElementPartner gyve løs på det største enkeltprosjektet de har hatt til nå. Et 45 meter høgt kombinert kontor- og lagerbygg på Vestbase i Kristiansund, skal sikres viktige bestanddeler fra partnerbedriften. Dette er et oppdrag til verdi av rundt 30 millioner kroner.

– Vi har ansvaret for å produsere og lmontere søyler, bjelker, veggelementer og dekket til bygget. Og det er søsterbedriften BetongPartner som har ansvaret for monteringen av bygget.

Trangbodd

André Venås erkjenner at bedriften har en utfordring – både med tanke på logistikk knyttet til fabrikken i Teglverket – og skaffe seg nok, og ikke minst, kvalifisert arbeidskraft.

Både fabrikklokaler og arealet rundt er i trangeste laget. Det gjør at produkter må flyttes på kanskje opp til flere ganger fra ferdig produkt til det gjøres klart for uttransport.

Når det gjelder behovet for arbeidskraft må det i stor utstrekning sikres via utlandet. I dag har ElementPartner arbeidere fra land som Litauen, Estland og Tyskland, blant annet. For å få til en mest mulig effektiv produksjon, er det skiftordninger ved fabrikken.

Skiftordninger

Fabrikksjef Vidar Moen roser innsatsen til de ansatte som jobber lange dager og er fleksibel på ulike skiftordninger.

– Nå planlegger vi et norskkurs for de av våre ansatte som ikke snakker norsk, sier Moen. Han sier videre at flere av de ansatte har familie – noen har til og med gjort raumaværinger av seg; flytta til Rauma med sine familier.

Venås påpeker at spesielt det å få tak i kvalifiserte ingeniører er en stor utfordring.

– Ein stund var det bra med ingeniører å velge i. Nå er det igjen mangel, slår daglig leder fast.

I ei tid som er preget av et heller ustabilt marked har ElementPartner AS utmerket seg som en stabil arbeidsplass.

– Aldri har ordrereserven vært større enn den er i øyeblikket, sier André Venås.

Til tunnel. Til sammen 1500 elementer, som skal kle vegger på den nye tunnelen på E-6 mellom Øyer og Tretten, skal ut før nyttår. Vidar Moen og Andre Venås påpeker at rundt 500 semitrailerlass med elementer må kjøres landevegen mellom Åndalsnes og Gudbrandsdalen.