769.000 kroner er pengesummen som kommunen har til fordeling på prosjekt som det søkes om midler til.

Leikeplasser, 33.000 kroner, ungdomsforeninger utenom musikk og idrett, 67.000 kroner, Ungdommens Kulturmønstring og støtte til private fritidsklubber, 31.000.

Til Tindemuseet, 26.000, til lokalhistoriske prosjekter, 15.000, grendahus, 40.000, sang og musikkforeninger 70.000 kroner – som også innbefatter dirigenttilskudd.

140.000 kroner er summen som kan gå til driftstilskudd til idrettslagseide anlegg, 140.000 kroner er satt av til tilskudd til drift av idrettsanlegg.

Det er satt av 40.000 til løypekjøring, 120.000 kroner til festivalsamarbeid og til friluftstiltak, 10.000 kroner.

Til nordensamarbeid er det satt av 7.000 og til diverse annet, 20.000 kroner.