– Ja, dette har vært en stor jobb, men dette har også vært en jobb vi var nødt til å gjøre. Kundene har krav på kompensasjon, sier markedssjef Ketil Røberg i Rauma Energi AS. Han forteller at temmelig nøyaktig 1000 kunder har sendt inn krav til nå. Energiselskapet har drøyt 5000 kunder i Rauma.

– Vi er nå nesten i mål og de aller fleste vil få fratrekk på fakturaen som sendes ut nå i mars. Noen må vente litt til fordi de har sendt inn sine krav seint, sier Ketil Røberg. Han forteller at alle krav nå er gjennomgått og sjekket mot den oversikt om strømutfall som selskapet sjøl sitter på. I det store og det hele stemmer kravene med de faktiske forhold, men noen unntak finnes.

– Ja, er det slik at en del kunder har spekulert i dette og legger fram krav om kompensasjon som er uberettiget?

– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg har ingen grunn til å mene at det her er snakk om misbruk. Tvert om. Jeg synes kravene som har kommet inn er preget av ærlighet.

– Med så mange saker. Hadde det ikke vært arbeidsbesparende at dere bare hadde sendt ut erstatning til de som hadde rett på sin side?

– Jeg skjønner spørsmålet og det hadde det kanskje vært. Men i henhold til NVE så skal kunden legge fram krav i slike saker. Det kunne dessuten på den måten ha blitt utbetalt til noen som ikke var berettiget.

– Hvor store summer snakker vi om?

– Det har vi ikke oversikt over ennå. Det er forskjellige beløp og vi har ikke summert. Men nå er vi faktisk snart i mål, sier markedssjef Ketil Røberg i Rauma Energi AS.