Et enstemmig politisk formannskap sa på forrige møte ja til makeskiftet. Som det framgår av papirene ba Kavli om ervervelse av grunnen også i 2008. Da fikk søker til svar at kommunen var i startfasen av en planprosess – søker måtte avvente. Nå kom søknaden igjen på bordet – kjøp av areal som kommunen har benyttet til lagring av snø; ikke noe annet. Sigv. Kavli AS får kjøpe areal tilsvarende 160 kvadratmeter mellom bygget og Sakariasgata. En forutsetning er at kommunen får overta 360 kvadratmeter av Kavlis grunn – at kommunen på den måten skal kunne opprettholde en grønn korridor retning kirketomta. Begge parter er enig om makeskiftet.

– Tidlig i prosessen

Lars Kavli forteller at de jobber med ei plan for ombygging av forretningsbygget.

– Vi er ikke kommet så langt i prosessen at det er noe å presentere ennå. Først må oppryddingen i lokalene bli ferdig. Jeg venter også på tegninger fra arkitekten. Det jeg kan si, er at vi ønsker å utvikle området på best mulig måte, sier han. Han vurderer å komme i gang igjen med butikkdriften i et midlertidig lokale, men sier at det er mange hensyn som må tas i ei slik vurdering.

Midlertidig lokale

– Det er ikke bare å gå inn i et lokale og hente inn noen kasser med klær, og så blir det butikk. Det kreves en del for å starte opp. Det sier seg sjøl at jeg ikke kan investere 200.000 i et midlertidig lokale om vi skal flytte ut igjen om tre måneder, fortsetter Kavli.

Han poengterer at han har lyst til å være kortest mulig tid borte fra kundene sine.

Nærmer seg brannårsaka

Politibetjent Richard Merlid ved Rauma lensmannskontor forteller at de til nå har foretatt seks vitneavhør i forbindelse med brannen.

– I tillegg har vi gjennomført tekniske undersøkelser og gjenstander fra stedet er sendt til kriminaltekniker. Nå venter vi på svar derfra og vi venter på en teknisk rapport, sier han.

Merlid vet ikke når han kan forvente å få svarene, men sier at de mener de skal klare å finne årsaka til brannen.

– Vi vet at brannen startet til venstre der du kommer inn i butikken. Nå jobber vi ut i fra to teorier om hva som har skjedd, men avventer til de tekniske rapportene kommer, fortsetter han.

Merlid understreker at politiet jobber ut i fra at årsaka til brannen er teknisk.