– Jeg har et bilde av en barnefamilie på veg opp Litlefjellet, fulle i iver etter å komme opp for å se over på trolla i Trollveggen. Der kan de peke og finne både Rabben og Myra, og de andre trolla fra boka, sier Heidi Leren, og forteller at bakerst i boka vil leseren sjølsagt finne turbeskrivelsen til Litlefjellet.

Visjonen inspirerer

Hun og Hilde Kittang Alnes er fulle av iver og begeistring over bokplanene som de beskriver som et resultat av optimismen som er jobbet fram i Rauma.

– At jeg sjøl flytta heim igjen til kommunen er mye takket være at noen tok tak, og fikk snudd trenden i kommunen. Naturgledevisjonen er viktig for mange. Vi ønsker å bidra og videreføre den. Visjonen er hovedårsaken til av vi gir ut denne boka, sier Alnes.

Barndomsminne

Boka, "Bryllupet i Romsdalen, og trolla i Trollveggen", har barn i alderen fire til sju år som hovedmålgruppe. Venninnene, og nå forlagspartnerne, håper boka vil gi mange fine stunder med høgtlesing.

– Vi håper boka vil bidra til gode barndomsminner for barna i Rauma. Lesestunder og turene opp på Litlefjellet skal bli gode minner som voksen, sier Leren, og spisser det kan være et viktig bidrag for tilbakeflytting av framtidas unge voksne.

Tolker trollsagnet

Det er Alnes i samarbeid med Guri Asak Nilsen som er forfattere av det de beskriver som en tolkning av det kjente, men knappe sagnet om brudefølget som av sola ble til verdenskjente Trollveggen. Barneboka er ei bildebok, og illustratør Gunvor Rasmussen, skal med fantasi og kreativitet fortelle historien om trolla gjennom sine bilder.

– Vi er veldig glad for at hun takket ja til å tegne for oss. Hun har en rustikk og "romsdalsk" penn som passer godt til historien. Hun er flink med humor og detaljer, sier Leren.

Lerens kunnskaper som grafisk designer kommer godt med når boka skal utformes, men hun presiserer at forlaget ikke er en del av firmaet hennes, Anunatak. Snarere en knoppskyting, kaller hun det.

Lokal verdiskapning

At det ble ei bok om nettopp trolla i Trollveggen gir grunnlag for ei verdiskapning ut over det identitetsskapende, mener Alnes og Leren. Boka skal etter hvert også gis ut på tysk og engelsk, og de to ser for seg boka som noe turistene kan like.

– Det etterlyses lokale varer. I tillegg til at det er ei lokal historie produsert av oss som er lokale, vil også andre tjene på dette. Lokale forretninger vil kunne selge boka, som igjen vil skape verdi, forklarer Alnes.

– Skal være artig

Alnes og Leren har mange ideer til andre prosjekter i forlaget.

– Vi begynner med egne prosjekt først. Å gi ut andres bøker er noe som kanskje vil komme seinere. Grunnen til at vi gjør dette er fordi det er artig. Slitsomt skal det ikke være, avslutter Leren med et smil.

Samarbeider med fjellfestivalen. En smakebit av boka er planlagt under årets fjellfestival. – Vi håper å få til ei lesestund for barn i skogen under Trollveggen, og aller mest håper vi at Guri, som er så fantastisk flink, vil lese for barna, sier Heidi Leren (til høyre). Guri Asak Nilsen (til venstre) er medforfatter til boka. Illustratøren i boka, Gunvor Rasmussen, vil holde et monstertegnekurs for barna i forbindelse med lesestunden.
Bildebok. – Høgtlesing for barn er like viktig som tran og trim. Det handler om å utvikle språket man skal bruke til å uttrykke seg på, sier bibliotekar og medforfatter Guri Asak Nilsen. Torsdag fikk hun se skissene til illustratør er Gunvor Rasmussen for første gang.