– Fordi det er et godt prosjekt som vil tydeliggjøre Romsdal, Åndalsnes og Rauma som reiselivsmål og fordi det vil stadfeste at dette er det viktigste området for tindesport her i landet, sier Lars Wenaas når vi spør hvorfor han stiller med en million kroner som aksjekapital til Norsk Tindesenter. Lars Wenaas legger til at han dessuten ser at dette vil bli et monumentalt og spektakulært bygg som vil markere Åndalsnes sentrum og at det blir en del av sentrumsutviklinga på Åndalsnes.

– Dette er en investering i utviklingen av hele Åndalsnes som også vil bidra til å skape en felles forståelse for at Åndalsnes er både sentrum og Øran og at vi i fellesskap må arbeide for utvikling på begge steder, sier Lars Wenaas. Han trekker også fram at dette er et prosjekt som vil være med å øke næringsaktiviteten og tiltrekke seg god og stabil arbeidskraft.

– Er det slik at du kjenner på forventninger om at du skal komme inn å redde hele prosjektet?

– Det har vært tema, men jeg er klar på at dette er mitt bidrag og at det kommer ikke mer fra meg. Det nytter ikke å komme tilbake og be om mer for å få fullfinansiert prosjektet.

– Håper du at dette skal motivere flere til å bidra til prosjektet?

– Jeg tenker at dette er et konkurransenøytralt prosjekt som vi kan gå sammen om å realisere og som vil bidra til å øke aktiviteten i Rauma på mange måter. Jeg mener også at når initiativstakerne nå har klart å få inn som mye offentlige midler, så vil det være veldig beklagelig om det ikke blir realisert fordi det regionale og lokale næringslivet ikke kan komme opp med sin del av midlene. Det er mange gode argumenter for at dette må vi få til, sier Lars Wenaas.

Mangler penger

Prosjektleder Laila Hjellvoll forteller at millionen fra Wenaas har vært kjent en stund og at prosjektet fortsatt mangler seks millioner på å være fullfinansiert. Hun understreker at dialogen er god med både lokale, regionale og nasjonale bedrifter. Men hun innrømmer også at prosjektet er helt avhengig av de seks siste millionene for å kunne realiseres. Også tilsagnet om offentlige penger er betinget av fullfinansiering.

– Noen er skeptiske til konkurransevridning når vi skal drive kafé og restaurant. Men jeg vil understreke at vår hovedbeskjeftigelse blir å selge kompetanse og å være et trekkplaster for informasjon om fjell og natur, sier Laila Hjellvoll.

– Har dere satt en endelig dato for når de siste midlene må være på plass?

– Nei, vi har ikke det og vil ikke kaste inn håndkleet. Vi skal få dette på plass, sier prosjektleder Laila Hjellvoll.