Arbeidet med å sikre FV 64 i Hamreura mellom Gjerdsetbygda og Lerheim er godt i gang. Vegvesenet har dermed høstet sine første erfaringer med et arbeid som i utgangspunktet ble beskrevet som svært krevende.

Det er oppfylling i det svært bratte terrenget ned mot sjøen som er den store utfordringen. Her skal en buffer bygges opp og steinen som nå kjøres til, står i fare for å rase ut i sjøen.

– Vi er fortsatt i en startfase, men vi mener vi skal få dette til. Vi legger nå steinen til rette ved at vi legger den nesten på plass med gravemaskin. Så langt har det godt ganske bra.

– Store steiner?

– Nei, heller tvert imot. Steiner ruller lettere. Det ser nå ut til at vi har funnet en brukbar metode for å gjennomføre dette arbeidet. Men hvor store mengder stein vi må ha, er det for tidlig å slå fast eksakt.

– Dere jobber nå hver natt framover?

– Det blir fra søndag til og med torsdag ser det ut til.

– Og bare om natta?

– Ja, kveld og natt. Grunnen er en kombinasjon av at vi ikke ønsker å skape mer bryderi enn høgst nødvendig for trafikken og at vi om dagen har så stor trafikk at det blir til stort hinder for arbeidet som skal gjøres, sier David Grøvdal.