– Hensikten er å bygge bru mellom Rauma og utflytta raumaværinger

foto