Både som politiker og som leder i trafikksikringsutvalget har Svein Roseth engasjert seg i den fastlåste og svært uheldige trafikale situasjonen ved Hamre i Gjerdsetbygda. Roseth sier til Åndalsnes Avis at han flere ganger har vært i kontakt med grunneierne på Hamre og at han har trykket på i forhold til Statens vegvesen i forhold til å finne en løsning på trafikksikkerhetsproblemet.

– Det er på det rene at vi her aldri kan finne fram til en helhetlig og god løsning med mindre vi gjennomfører et omfattende utbedringsprosjekt som må inn på langtidsplaner. Derfor er det en hasteløsning som kan gjennomføres raskt og som vi kan finne penger til det handler om, sier Roseth og mener det i et valgår skal være mulig å finne penger til en utbedring på Hamre som nå er beregnet til knapt tre millioner kroner.

– Vi er nå kommet så langt at jeg håper vi skal få til en befaring i området sammen med grunneierne, folk fra Rauma kommune, samferdselssjefen og politikere, sier Roseth og legger til at han er optimist med tanke på å komme fram til en enighet og en realisering av en forbedret løsning for området.