– Etter årsmøtet 8. mars må ikke folk lenger ringe til meg når det oppstår problemer knyttet til vannforsyninga, slår styrelederen fast.

Brudeseth er den første til å rose medlemmene i sittende styre og foregående for både støtte og måten de har trådt til når vannforsyninga har sviktet. I tillegg er han imponert over den kunnskapen mange av dem har skaffet seg når det gjelder å sikre bygda stabil vannforsyning.

Men han erkjenner samtidig at det for hans vedkommende er blitt langt mer en livsstil enn en jobb. Arbeidet, som legges ned, både fra styrelederen og andre – vil aldri stå i stil med timene som går med til å holde Tørla vassverk oppegående.

0,2 årsverk

De har lønnskompensasjon tilsvarende 0,2 årsverk. Det går til styre- og driftsleder samt tilsynsmann som i mange år har vært og fortsatt er Ansgar Bø.

Den viktigste årsaken til at Helge Brudeseth vil gå av er at han ønsker fri fra ansvaret det er å være styreleder i Tørla. Går alarmen er det telefonen hans som ringer. Skulle han være bortreist på ferie eller tur, kobler telefonen over til tilsynsmannen. Skulle også han være borte kopbles alarmen videre til ett av styremedlemmene. Slik sett har de en viss kontroll. Men en av de tre må være fysisk til stede i bygda. Lekkasjer på ledningsnett eller trøbbel med ventiler eller annet oppstår når man minst venter det.

Må ut, uansett

Som da vannforsyninga til Oterholm sviktet, for eksempel – dette skjedde 17. mai tidlig om morgenen. Stoppekraner måtte leites opp. Vannet stenges av. Folk måtte varsles. Mannskaper, blant annet med tilgang til gravemaskin, måtte kalles ut. De var ferdig en halvtime før 17. maitoget startet fra Råkje.

Brudeseth forteller om en annen hendelse sist sommer har kapasitet og der de holdt på i 17 sammenhengende timer før vannlekkasje og -forsyning til deler av et boligfelt ble ordnet.

Ettersyn, vedlikehold og forbedringer er en stadig mer krevende øvelse. Nettopp derfor mener Brudeseth at andre bør ta over drifta – "noen" som har kapasitet, og er lønnet for å drive.

– Personlig har jeg hatt en filosofi som går ut på at når jeg tar på meg en oppgave, skal den fullføres. Slik jeg ser det er min oppgave fullført, sier Brudeseth.