I et brev takker administrasjonssjef i Vestnes, Tone Roaldnes sine ansatte for innsatsen.

- Vi har lykkes. Vi fikk et overskudd for året 2015. Overskuddet er ikke stort, men stort nok til at vi slipper å dra med oss underskudd inn i 2016. Vi greide å gjennomføre mange sparetiltak gjennom god dugnadsinnsats. Jeg vet at det har kostet dere å gjennomføre denne dugnaden. Da er det desto mer gledelig å kunne meddele at dugnaden har hatt stor positiv effekt, skriver hun.

I høst gikk kommunen mot millionunderskudd, og strakstiltak ble iverksatt.