Nedbør i bøtter og vann i spann gjorde forholdene langs vegene både våte og usikre mandag ettermiddag og kveld. Fra fjellsidene langs E-136 mellom Måndalen og Vågstranda sprutet det store mengder vann ned mot stamvegen. I ett tilfelle gjorde overflatevann og slepp på vinterens tele at ei vegskråning ga etter.

Klokka 20.15 mandag sklei deler av vegskråninga like vest for Farkvamtunnelen på Vågstranda ned på vegen. Jord og stein la seg ned på vegbanen og gjorde vegen uframkommelig.

Med faren for nye utglidninger valgte Statens vegvesen å nattestenge europavegen. De slapp bilene, som sto i kø, gjennom. Men så stengte de stamvegen.

Det gjorde at deler av trafikken mellom Østlandet og Sunnmøre måtte kjøre Fv-64 via Åfarnes og Molde. Ferja mellom Sølsnes og Åfarnes gikk kontinuerlig så snart det dannet seg lang nok kø.

Klokka 07.00 tirsdag kunne stamvegen igjen ryddes og åpnes for trafikk.

Til tross for omdirigering av trafikken fra E-136 til Fv-64, var det mange som sto i kø da Vegvesenet åpnet stamvegen etter nattestengningen fra mandag til tirsdag. Foto: Øystein Talberg