Selv kjører vi plettfritt og ufarlig i rundkjøringer, mener vi ifølge en ny undersøkelse fra Tryg.

Andre, derimot kjører titt og ofte som "idioter".

Rundkjøringer er i utgangspunktet utmerket for å avvikle store mengder trafikk, men det viser seg at nordmenn sliter i de samme trafikkmaskinene.– Mange unnlater for eksempel å bruke blinklys for å signalisere hvilken retning de skal kjøre. Det fører til at andre bilister feiltolker hvor man skal, forklarer Voll. En annen ting som går igjen er brudd på vikepliktsregelen. Mange har lagt seg for vane å ikke stoppe opp foran oppmerkingen i rundkjøringen, men glir litt inn i rundkjøringen og dermed avskjærer kursen til en som skal rett frem. Tryg erfarer at folk også har problem med å finne ut hvilket felt de skal legge seg i.

Alle har vikeplikt for biler inne i rundkjøringen så lenge de er utenfor. Hvem som krysser vikepliktlinjen først bestemmer hvem som har retten på sin side. I rundkjøringer med to eller flere kjørefelt legger du deg lengst til høyre hvis du skal rett frem eller til høyre. Skal du lenger enn midten, legger du deg i feltet lengst til venstre. Ved feltskifte har den som skal skifte kjørefelt vikeplikt.

Flettereglene gjelder ikke i rundkjøring.

Ble du noe klokere etter dette?