Partiet sitter nå som joker for hvem som skal få gjennomslag for sin politikk og få kledd taburetter i sine politiske farger.

Slik situasjonen er i skrivende øyeblikk har valget gitt Sp 6 mandater, Ap 6, KrF 3 og SV 1- de har 16 av kommunestyrets 27 plasser - flertall med andre ord, som i dag.

En forskjell fra lokalvalget for fire år siden er at Sp, Ap og SV ikke har flertall uten KrF; det hadde de i 2007. Det innebærer at sittende ordfører Torbjørn Rødstøl og en eventuell varaordfører fra Ap er avhengig av KrF for å kunne sitte for fire nye år.

Arne Hop, KrFs toppkandidat, sier at styret i Rauma KrF skal ha møte i ettermiddag. Da vil de også få klarhet i hvilke politisk "side" de skal velge for de kommende fire årene - kanskje også forhandle med tanke på hvem som kan komme med det beste tilbudet med tanke på å få en posisjon i lokalpolitikken.

Når det gjelder den andre politiske blokken, vil Høyre utvilsomt kreve ordførervervet. I og med at Frp etter valget er nest størst i oppslutning vil de mest sannsynlig kreve å få varaordføreren. Da sitter KrF mest sannsynlig igjen med tilbud om et lederverv i Fast Planutvalg; det samme som de har i dag.

Et annet spørsmål som gjør seg gjeldende er om KrF ønsker å inngå i en politisk koalisjon sammen med Frp - dette med tanke på forskjeller rent politisk.

Spillet er med andre ord ikke over. Også Ap skal møtes i ettermiddag for å diskutere framtidig kurs. Men mye skal til om de bryter ut av et rødt/grønt samarbeid som de siste fire årene har fungert tålig bra for begge. Og går Ap med SP, vil sikkert også SV gjøre det samme.

Består dagens flertallskonstellasjon også for de neste fire årene, vil det - slik valgresultatet fortoner seg i øyeblikket - bety flertall 16-11 i kommunestyret. Når det gjelder formannskapet har Ap i dag to, Sp to, KrF én og SV én. I den andre fraksjonen har Høyre én, Frp én og Venstre én. Vi snakker om et flertall 6-3.

Hva som skjer med det nye formannskapet, er umulig å fastslå før forhandlingene er unnagjort. Men at Sp og Ap vil ha to hver, er det liten tvil om. KrF vil helt sikkert bli stående med sin ene representant; med såpass få stemmer er det lite sannsynlig at SV vil bli representert i formannskapet; om ikke Sp, Ap og eventuelt KrF går sammen og færærer SV et siste mandag i formannskapet. Men det kan ende opp med at H, V og Frp vil bli sittende med fire representanter; at Høyre på den måten får betalt for den framgangen de har hatt med to i formannskapet. Men her kan marginer avgjøre.

Konklusjon; fortsatt mye uavklart i raumapolitikken. Onsdag morgen vil muligens gi svar.

Arne Hop og KrF har inntatt jokerens rolle i raumapolitikken. Spørsmålet for øyeblikket er hvilke side de velger - den rødgrønne eller den blå. Foto: Øystein Talberg