I disse dager pågår et hektisk arbeid med å forberede seg på endringen. Sist torsdag møttes ansatte for å gå gjennom arbeidsflyten og gjøre at fakturavegen blir så kort og effektiv som mulig. I 5. etasje på rådhuset henger et stort skjema på veggen, og sammen med gullapper visualiseres skal vegen for inngående faktura visualiseres.

– Målsettingen er raskere fakturaflyt og at alt er betalt innen forfall, sier økonomisjef Mette Rye i Rauma kommune. – Og det betyr at vi frigjør tid til å gjøre en bedre jobb administrativt i kommunen.

Rauma er en av ni kommuner i fylket som går over til bruk av EHF-faktura (elektronisk handelsformat), og dermed bidrar til å modernisere Norge. De andre kommunene er Molde, Midsund, Vestnes, Nesset, Aukra, Surnadal, Eide og Fræna.

Gevinsten med endringen er for kommunene at manuelle rutiner elimineres, det blir mindre rettearbeid og raskere saksgang. For leverandørene er målet en raskere betaling, besparelser i form av papir, porto og automatiserte rutiner, risikoen for feil reduseres, det blir mindre arbeid med purring og det er miljøbesparende.