Uka før påske fikk Rauma Energi vite at de hadde vunnet fram i lagmannsretten i skattesaken mot Sentralskattekontoret. En seier ville bety 16 millioner kroner. Det var stor glede hos Rauma Energi, men administrerende direktør Alf Vee Midtun i Rauma Energi tok et forbehold:

- Det er for tidlig å inntektsføre pengene. Det kan jo være mulig at Staten vil gå videre til Høyesterett, sa administrerende direktør Alf Vee Midtun i Rauma Energi etter at dommen var forkynnet.

Les også: Rauma Energi fikk fullt medhold

Benyttet ankemuligheten

I dag må Midttun konstatere at Staten benyttet seg av ankemuligheten.

- De vil forsøke en anke. Vår advokat Helge Aarseth fikk brev torsdag, sier Midtun.

- Hva tenker du om det?

- Det kommer ikke overraskende at de ønsker å anke. Samtidig har vi det beste utgangspunktet, ettersom det var en så entydig dom i lagmannsretten. Og det er ikke sagt at anken kommer inn til Høyesterett, det er det et ankeutvalg som skal ta stilling til. Vi må bare se hva som skjer, sier Midtun.

Ankefristen gikk ut 26. april.

Dette er saka

Saka gjaldt spørsmål om Rauma Energi hadde rett til fradrag for renter som var betalt på et ansvarlig lån på kr 60 mill. som ble gitt av Rauma kommune i 2002.

Sentralskattekontoret, og seinere Skatteklagenemnda, nektet Rauma Energi fradragsrett for betalte renter. Nemnda mente at kapitalbeløpet måtte anses som egenkapital og ikke som lån.

Lagmannsretten mente at kapitalen må anses som gjeld, og det var en full seier for Rauma Energi. Dessuten ble Rauma Energi tilkjent nærmere 310.000 kroner i saksomkostninger.

– Det er en folkelig dom, lagmannsretten ser helheten i saka. Dette er 60 millioner kroner som er ført inn i selskapet og tatt tilbake. Både vi og Rauma kommune har gått inn i det med åpne øyne, sa Alf Vee Midtun til Åndalsnes Avis etter dommen i lagmannsretten.