Geir Klepaker beskriver seg sjøl som et ubeskrevet blad i lokalpolitikken. Men nå ønsker han å samle likesinnede til et møte der siktemålet er å tilføre nettopp lokalpolitikken et litt grønnere ansikt.

– I første omgang har jeg bare et ønske å se hvor mange vi er som er opptatt av temaet. Er vi mange nok kan det være aktuelt å stifte et lokallag av Miljøpartiet De Grønne (MDG), sier Klepaker.

Han understreker samtidig at han ikke vil profilere seg som kandidat til ledervervet i et eventuelt nytt lokallag.

– Snarere tvert i mot, jeg har hatt mange nok lederverv tidligere, så det vil jeg overlate til andre.

Initiativet til Geir Klepaker består primært i å planlegge et møte for likesinnede.

– Når man tenker på at Rauma er en kommune med mye flott natur og mange friluftsinteresserte mennesker, og attpåtil med et slagord som handler om naturglede, så forundrer meg at det grønne perspektivet er så fraværende i lokalpolitikken, mener Geir Klepaker.