Kari Merete Moen Volle, som er daglig leder i JO Moen AS er ordknapp når det gjelder framtidas renovasjonsløsning.

– Det blir opp til kommunen å avgjøre, og vi kan ikke blande oss så mye opp i det. Vi har anbudet i dag, og håper så klart å ha det også i framtida, sier hun.

Hun hun er spent på utfallet, og hun er slett ikke overbevist om at RIR er en bedre løsning for Rauma enn dagens NIR. Hun frykter også at JO Moens muligheter vil bli dårligere:

– I NIR har kommunen hatt større påvirkningskraft. I RIR vil de antakelig lyse ut hele området i et anbud. Alle kan jo søke om det, men vi er et lite selskap og har liten interesse av å hente søppel på Aukra, for eksempel. Ikke har vi økonomisk ryggdekning for det heller, sier hun.

I dag er Rauma kommune J.O. Moens største kunde, og står for 25 prosent av inntekten til selskapet. Mister vi kontrakten med kommunen, vil det ha konsenvenser for oss, sier hun.

– Hva tror du vil skje med NIR i framtida?

– De endringene som skjer i NIR, må også skje i RIR. Også RIR må etterhvert levere til ettersortering, men de sitter foreløpig på gjerdet. NIR har tatt et valg om å gå inn i Sesam. Sånn sett tror jeg at man vil bli raskere mer miljøvennelig hvis man blir i NIR.