– På nåværende tidspunkt kan vi ikke si noe om hvilke grunnforhold vi har truffet på. Vi må både bore ferdig – samt tegne og regne før vi kan komme med uttalelser om hva vi finner i grunnen under Åndalsnes, sier Signe Gurid Hovem i Multiconsult AS. Det er trondheimsfirmaet som har fått oppdraget med å undersøke grunnforholdene på Åndalsnes. Norsk Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har pekt ut en rekke sjekkpunkt både på land og i sjøområdet som skal gjennombores. Torsdag var det sjøområdet mellom Natokaia og Jernbanekaia som ble undersøkt. Av andre områder som skal gjennombores er Troa, Stamnesodden og Jernbanestasjonen. Som tidligere omtalt er det funnet usikre grunnforhold blant annet i området ved Stamnesodden. Kombinasjon sand og sittlag; en finere form for sand med en innebygd effekt som kan føre til at overliggende lag sklir oppå det såkalte sittlaget, gjorde at kommunen besluttet å iverksette enda grundigere grunnundersøkelser enn det som er gjennomført til nå. Rapporten fra Multiconsult AS regnes å være ferdig i løpet av juli måned. Først da kan Rauma kommune med sikkerhet fortelle innbyggere og eventuelle utbyggere, hva slags grunnforhold som er under Åndalsnes – om grunnen er av en slik forfatning at utbyggingen i sentrum kan fortsette.