Hvis alt går på skinner, vil det kunne blir strøm i de første hyttene i Skorgedalen før høstmørket setter inn på høsten neste år. Det mener i alle fall driftsleder Helge Gjerde i Rauma Energi. Men han understreker at da må alt gå på skinner. Gjerde forteller at energileverandøren nå på nytt vil jobbe fram planene for hele anlegget og at disse må byggemeldes og godkjennes av kommunen. Hvor kontroversielle planene etter hvert vil vise seg å være, vil helt klart bli avgjørende både for saksgangen og for kostnaden i prosjektet. – Det politiske vedtaket sier at strømmen skal føres fram til dalen i jordkabel. Rauma Energi snakker om luftspenn. Det henger vel ikke akkurat sammen? – Nei, og det er blant annet ett av punktene vi nå må få avklart. Vi mangler en overordnet reguleringsplan for området. Det kan også komme til å skape utfordringer. Men får vi de nødvendige godkjenningene, ser jeg for meg at anleggsarbeidet kan komme i gang så snart snøen er borte i dalen en gang ut på våren neste år. – Hvor lang anleggstid snakker vi så om? – Vi graver mye grøft på kort tid. Jeg tror som sagt at det kan være mulig å få strøm fram før høstmørket faller på om ett år. Men da må alt gå som smurt, sier Helge Gjerde. LES FLERE SAKER OM STRØM I SKORGEDALEN I LØRDAGENS PAPIRUTGAVE. SI GJERNE DIN MENING OM SAKEN HER PÅ VÅR NETTSIDE.

Hvis alt går etter planen, kan det bli strøm i Skorgedalen høsten 2009.