Åndalsnes Avis har møtt to seksåringar fulle av opplevingar frå sommarferien, Isak og Ingrid, som fortel også om det å skulle starte eit langt skuleliv. Men for dei er ikkje første skuledag noko skremande, noko dei kvir seg til. - Vi kjenner alle på skulen, vi, seier dei to som du kan lese meir om i dagens utgåve av Åndalsnes Avis der vi mellom anna sett fokus på skulestarten i laurdagssidene våre.