Går på kostnadsøkninger i hundremillioners-klassen