Har tatt et standpunkt: – Ikke noe vi står for

foto