Hva tenker kommunedirektøren om årsbudsjettet?

foto