Her får du råd om hvordan du kan forebygge de verste skadene.

Sommervarmen har fått fart på snøsmeltingen. Dette vil føre til vannføringsøkning i vassdrag hvor det fortsatt ligger mye snø. Det ligger over fire meter snø flere steder, som nå er begunt å smelte. Dette kan utgjøre fare for store vannbasseng som ikke dreneres ned i bakken. Tryg Forsikring ber nå de som har hus, hytte eller campingvogner i utsatte områder om å ta sine forholdsregler.

Vannet må bort fra husveggen

– Vår erfaring tilsier at overvann mot grunnmur er en gjenganger ved oversvømmelser. Når bakken rundt bygningen ikke klarer å håndtere ekstreme mengder med overflatevann, kan det renne inn mot huset og øker risikoen for vanninntrengning i kjeller. Det er når dette vannet ikke ledes bort fra husveggene, at problemene oppstår. Tette eller manglende dreneringsledninger og sluker kan forårsake store vannskader på både hus og hytter, forteller Steffen Gjørva, skadesjef i Tryg Forsikring.

Ifølge byggereglene skal alt overflatevann ledes bort fra husveggen.

– Dersom du ikke har drenering for vann bør du snarest gjøre noe med dette. Det du kan gjøre der det er skrånende terreng ned mot huset, er å legge en såkalt avskjærende drenering et par meter unna husveggen (se illustrasjon), sier Gjørva.

En slik drenering vil fange opp vann som er på vei inn mot husveggen.

Han mener spesielt eiere av eldre hus bør være oppmerksomme på denne problematikken, da mange av disse kan være bygget uten tilfredstillende drenering.

Sjekk avløp, sluk og takrenner

Vannskader oppstår også lett fordi takrenner, avløp og sluk er tette. Gjørva råder boligeiere til å sjekke eiendommen regelmessig.

I kjellernedganger må du alltid forsikre deg om at avløpet er renset for løv og skrot, slik at det ikke blir oversvømmelser og vannskader.

Greiner som faller ned er blant de største årsakene til skader på tak. Også tak og takrenner må sjekkes.

NVE har sendt ut varsel om flom i store deler av Sør-Norge i perioden 24.-29. mai. I Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ventes det så stor vannføring at det normalt går ti år mellom hver gang den når dette nivået. I resten av Sør-Norge meldes det om opp mot femårsflom. På Sør- og Østlandet blir det bare flom i de øverste delene av vassdraget.

Den kraftige snøsmeltingen metter jorden med vann, og faren for jordskred øker i bratte skråninger og langs elver og bekker.

Hva kan man gjøre dersom en vannskade/oversvømmelse har inntruffet:

Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømmet.

Fjern løse gjenstander, møbler og annet fra vannet, alternativ klosse opp møblene. Hvis det er mulig vendes møblene opp ned (vannet trekker oppover).

Tøm bygningen for vann, fjern slam og tørk opp.

Øk luftsirkulasjonen og senk temperaturen i det oppfuktede området hvis det er mulig.

Løs gulvlister fra vegg dersom det kan gjøres uten å ødelegge vegger.

Løst lagt parkett og laminat kan rives om man med sikkerhet kan si at vann har trukket under mer enn ¼ av gulvets areal. Ta bilde og merk av hvor fukt har vært på undergulvet.