Ledighetstallene fra Nav i Møre og Romsdal viser 75 ledige menn og 33 ledige kvinner i Rauma. Disse utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Antall er 23 flere enn på samme tid i fjor. Totalt i Møre og Romsdal står 2930 personer, 1840 menn og 1090 kvinner, uten arbeid. Dette er 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Tallene for november er en nedgang på 90 den siste måneden, men ei økning på hele 1121 personer (62 prosent) i forhold til ved utgangen av november i 2008. I antall er det Giske og Fræna i Møre og Romsdal som har høgere økning enn Rauma. I Giske økte antallet med 11 og i Fræna med 10 i november. I prosent er ledigheten størst i Stordal. 4,9 prosent av arbeidsstyrken står uten virke i den kommunen om dagen. Lavest er situasjonen i Rindal med bare 0,7 prosent ledighet; fem menn og to kvinner. Totalt i Norge er det 67.425 helt ledige. Disse utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken og er en vekst på 49 prosent i forhold til samme periode i fjor.