- Med mjølkeproduksjon og ei drift med kjøttdyr i tillegg, ville jeg muligens ha klart å innfri krav til renter og nedbetaling av lån. Men jeg ønsker å leve et tilnærma normalt liv, og da er ikke gardsdrift alene, nok, sier Tor Egil Oterholm fra Måndalen og setter med det pekefingeren på et generelt problem også lokal landbruksnæring sliter med - å få nok igjen for produktene. Jaget etter stadig billigere matvarer, også fra landbruket, gjør at selv drivere av mellomstore gardsbruk må ty til fast jobb i tillegg for å kunne følge resten av befolkningen i kravet om økt levestandard. Mer om realitetene kommende generasjons gardbrukere må ta hensyn til i lørdagsutgaven av Åndalsnes Avis.