Statens naturoppsyn (SNO) lyser ut en stilling som rovviltkontakt med stasjonering Romsdal.Regionalt rovviltansvarlig i SNO, Lars Olav Lund, forteller til Åndalsnes Avis at det er flere ansvarsområder som er lagt til en slik stilling. I hovedsak går det ut på å bistå med å dokumentere skader på husdyr og tamrein.

Det kan også dreie seg om registrering og søk etter rovdyr og i noen tilfeller kan det være snakk om bistand ved felling av rovdyr.

Lund forteller også at SNO har to rovviltkontakter her i distriktet i tillegg til SNO sine faste ansatte. I tillegg er en person engasjert med tilsyn i beiteområdet i Ulvådalen.

– Det vil bli gitt opplæring og kursing, forteller Lars Olav Lund.