– Det er sjelden jeg har sett så mange på et folkemøte før, sa Marco Böhm.

Men arealplanleggeren i Rauma kommune hadde ventet seg flere innspill fra de om lag 60 personene på det åpne informasjonsmøtet om planprogram til kommunedelplan for Isfjorden.

– Kom på banen

En av de få kvinnene i salen, Mari Klauseth Hagen, valgte som engasjert raumaværing å komme med et innspill til grunneiere i Isfjorden. Hun oppfordrer dem til å vurdere salg av tomter med god plass.

– Mange ønsker å flytte til Isfjorden. De ønsker stor plass og fin utsikt, og mange ønsker å bo på Tokle eller Kavli. Det er nå dere må komme på banen. Ja, det er mange hensyn å ta, men man må i alle fall spørre om det er mulig, sa hun til forsamlingen.

Hagen mener det er naturlig å knytte tilbudet om store tomter opp mot visjonsarbeidet til kommunen.

– Jeg tror at naturgledetomter kan bidra til å få unge folk til å flytte heim att, og ikke minst få nye folk til å flytte til kommunen, sier hun.

Etterspørsel

Saksbehandler på eiendom i Rauma kommune, Anne B. Utgård, bekrefter at behovet for slike tomter er til stede.

– Jeg har ikke noe tall, men vi får en del forespørsler. Det er gjerne yngre folk og utlendinger som ønsker seg større tomter som ligger litt for seg sjøl. Jeg har inntrykk av at det hadde vært fint om det ble lagt ut flere store tomter i Isfjorden. Gjerne flere mindre felt, sier Utgård.

Hun forteller videre at kommunen per i dag har åtte, ni tomter tilgjengelig på Storrøsta i Isfjorden. De flate tomtene oppom sjuke- heimen har ifølge Utgård ligget ute siden en gang på 80-tallet. Saks- behandleren forteller videre at kommunen så langt ikke har planer å etablere flere tomter i Isfjorden. Det har de per i dag ikke noe egnet areal til.

Flere ønsker

Grunneier i Brevikstranda, Trond Dahle, ønsker å gjøre akkurat det Mari Klauseth Hagen etterspør.

– Vi ønsker å legge ut tre mål store tomter. Jeg håper kommunen vil legge til rette for at vi kan gjøre det, sier han, og legger til at han mener det er viktig at man nå i planprosessen ser på behovet for boliger mange år fram i tid. Linda og Tommy Vik, Leif Malones og Lars Roger Runde har allerede kommet med innspill om at de ønsker å etablere tomter til boligformål i Isfjorden.

– Si ifra

Arealplanlegger Marco Böhm poengterte under møtet hvor viktig det er at folk sier ifra om ting de mener det bør tas hensyn til i planprosessen.

– Ikke ta noe for gitt, oppfordrer han.

Fristen for å komme med merk- nader til planprogrammet er 30. april.

Oppfordrer. Mari Klauseth Hagen oppfordrer grunneier til å legge ut store tomter. Trond Dahle oppfordrer kommunen om legge til rette for nettopp det. Foto: Ellinor Rørvik Lothe
Kommuneplanlegger Marco Böhm fikk mange spørsmål etter møtet. Foto: Ellinor Rørvik Lothe
Følger med. Fra venstre: Johnny Haga, Joar Kavli og Sven Ramstad. – Jeg har ventet i flere år allerede på å få bygge garasje på egen jord. Jeg må nok i vente i noen år til, sier Ramstad. Foto: Ellinor Rørvik Lothe