Det er pause til kl. 14.25. Forslagene til nytt formannskap skal gjennomgås.

Møtet følges av mer enn 50 personer på galleriet. Der er det ikke nok sitteplasser. Vel en håndfull mennesker må stå.

Før pausen skulle valget godkjennes. Både Magnhild Vik og Torbjørn Bruaset tok ordet. Begge mente at antall stemmekretser måtte utvides:

- Det har vært kaostendenser enkelte steder, sa Magnhild Vik. - Dessuten har det vært reduserte åpningstider. Mange snudde i døra, sa Vik.

Bruaset lurte på hvordan det skulle gå ved de neste valgene: - Først må man kjøre mange mil, betale bompenger og stå i kø i en time. Kapasiteten i stemmelokalene må økes, sa Bruaset, som mente det var et paradoks til at at norske valgobservatører reiser verden rundt for å se til at valgene går riktig for seg.

Tilbake til formannskapsvalget:

KrFs Arne Hop la fram følgende forslag:

Lars Olav Hustad (H)

Arne Hop (KrF)

Marit Nauste (Uavh.)

Renate Soleim (H)

Marit Singelstad (KrF)

Kristoffer Bakke (H)

Knut Johan Stenerud (H)

Elin Moa Dahle (H)

Venstres Arne Steffen Lillehagen la fram felleslista for Venstre og Fremskrittspartiet:

Arne S. Lillehagen, V

Ronny Antonsen, Frp

Reidar Brude, Frp

Magnhild Vik (Sp) la fram felleslista for Sp og SV:

Magnhild Vik, Sp

Ellinor Torgård Solheim, Sp

Per Arne Skomsø, SV

Torbjørn Rødstøl, Sp

Gudrun Herje Langseth, Sp

Per Vidar Kjølmoens listeforslag fra Ap:

Per Vidar Kjølmoen

Janne Søvik

David Grøvdal

Dette betyr at Marit Nauste etter alt å dømme vil få plass i formannskapet. Hun er plassert på tredjeplass på felleslista fra H, KrF og uavhengig liste.

Følgende liste:

Magnhild Vik, Sp

Ellinor Torgård Solheim, Sp

Per Arne Skomsø, SV

Lars Olav Hustad (H)

Arne Hop (KrF)

Marit Nauste (Uavh.)

Arne S. Lillehagen, V

Ronny Antonsen, Frp

Per Vidar Kjølmoen, Ap

Så er det ny sak; valg av ordfører.

Arne Hop først: - Jeg vil foreslå Lars Olav Hustad. Han kjenner vi fra før. Jeg sier ikke mer enn det, sa Hop.

Per Vidar Kjølmoen var nestemann ut og ba representantene fra Høyre, KrF, Venstre, Frp og uavhengig liste tenke seg grundig om før de avgir stemme:

- På vegne av opprinnelig konstellasjon vil jeg fremme Magnhild Vik som ordfører. Det var før valget avklart hvem som ville støtte hvem. Velgerne hadde full oversikt. Folket har valgt Magnhild Vik. Hun vant et flertall av stemmer og hun vant valget. Magnhild Vik er den moralske og rettmessige vinner. Folket har talt. De ønsker Magnhild Vik.

- Vi har allerede valgt et formannskap - kanskje var det nok.

Han håpet at denne dagen ville gå inn i historien ved at noen viste raushet.

- Eller så blir det den dagen da noen urettmessig fikk makta i Rauma. Det er den demokratiske delen som står på spill. Vi er alle representater, og vårt fremste ansvar er å representere - ikke oss selv - men velgerne i Rauma. Velgerne valgte Magnhild Vik. Jeg vil be hver eneste i H, KrF, V, Frp og uavhengig liste tenke seg om, sa Kjølmoen.

Hans innlegg fikk applaus fra galleriet, og ordføreren måtte gjøre tilhengerne oppmerksom på at det ikke er lov med applaus i kommunestyresalen.

Det var ingen flere som ba om ordet til ordførervalget.

Lars Olav Hustad valgt til ordfører med 14 stemmer. Magnhild Vik fikk 13 stemmer.

Hustad ba umiddelbart om ordet:

- Kjære kommunestyre. Det er tid for Rauma kommune og Rauma kommunestyre å rette blikket framover. Men det er klart at etter en litt vanskelig periode for mange, og ikke minst etter valget, så er jeg klar over at valget satt dype spor. Jeg skjønner at det er vanskelig med en gang å se framover.

- Vi som er valgt inn har mange viktige og store oppgaver foran oss, sier Hustad, og nevner kommunereform og kommuneøkonomi.

- Tida fram mot jul og frem til desembermøtet går veldig fort. Jeg vil be om at alle parti begynner å se hvordan de vil legge fram sine budsjett, sa Hustad.

Han presiserte også at alle partier er representert i formannskapet. - Mye av grunnlaget kan legges i formannskapet, sa Hustad.

Han oppfordret også de tre fra Rauma i fylkestinget om å markere seg:

- Jeg håper at våre tre prepresentanter vil fremme Rauma og regionen sine interesser i samferdselsspørsmål, sa Hustad.

Han ba fylkestingsrepresentantene jobbe spesielt med to ferger-løsning over Langfjorden og med utbedring av E136.

- Og barnehagesituasjonen i Isfjorden kommer fort på oss, Allerede 17. november kommer den saka opp, sa Hustad.

Han oppfordret medlemmene, særlig de nye representantene, om å vær aktiv og bruke taleretten sin.

Neste sak: Varaordfører.

Lars Olav Hustad (H) foreslår Arne Hop (KrF):

- Han er en veldig, veldig etterrettelig kar, sa Hustad.

Magnhild Vik (Sp):

- Jeg vil legge fram forslag om Per Vidar Kjølmoen (Ap), sa Vik, og trakk fram Kjølmoens erfaring i politikken, at han sitter i fylkesutvalget, er fylkesleder i Ap, har gode kontakter opp mot Ap og har medieerfaring.

Arne Hop ble valgt til varaordfører med 14 stemmer mot Magnhild Viks 13 stemmer.

Det skal nå velges kontrollutvalg - og leder av kontrollutvalg.

Kontrollutvalget består av fem representanter: Lars Ramstad (H), Hilde Mjelva (V), Knut Samset (KrF), Torbjørn Bruaset (Sp) og Eirik Jenssen.

Det er framsatt to forslag om leder av kontrollutvalget: Eirik Jenssen (Ap) og Lars Ramstad (H). Ramstad ble valgt med 14 stemmer mot Jenssens 13 stemmer.

Jenssen ble valgt til nestleder i kontrollutvalget.