NTNU Vitenskapsmuseet har nylig funnet pilspisser og flintbiter på en steinalderboplass ved Haugnebba mellom Vågstranda og Hjelvika.

- Boplassen på Haugnebba er svært interessant med tanke på ferdselen mellom kyst og fjell i regionen, sier arkeolog og feltleder Svein Vatsvåg Nielsen, som bekrefter at det har vært folk her tidlig i pionerfasen for 11.000 år siden.

- Vi fikk inn saken etter søknad om fradeling av to hyttetomter, der vi som vanlig prosedyre gjorde ei vurdering av potensielle funn. Det var en slik tidlig boplass vi håpet å finne, forteller Kristoffer Dahle, ansvarlig saksbehandler i Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Dahle var også feltleder for den arkeologiske forundersøkelsen i fjor vår, da de første funnene ble påvist.

- Det er nok vi som er årsaken til dette historiske funnet, smiler grunneier Anne Britt Løvik Kormeset (61) på Vågstranda, som sammen med dattera Irene Kormeset (31) har søkt om å bygge hytter på Haugnebba, der steinalderboplassen lå rett etter istida.

- På tross av den spennende aktiviteten for rundt 11000 år siden, er dette en idyllisk og rolig plass med tilknytning til heimplassen min, sier Irene, som gleder seg til å bygge hytte på den historiske boplassen.

- Det er tidligere undersøkt en del boplasser etter den såkalte Fosnakulturen ute ved kysten, samt funn etter tidlige boplasser oppe i høyfjellet. Inne i fjordene har det vært svært få funn fra denne perioden, og boplassen ved Haugnebba er den første som blir faglig undersøkt langs Romsdalsfjorden. Den arkeologiske utgravingen kan dermed bidra til å kaste nytt lys over denne tidlige pionerfasen. Boplassen virker å være blant de eldste i landet, etter de første menneskene som etablerte seg her, sier Kristoffer Dahle.

- Prosjektet var finansiert av staten, ettersom det ble initiert av et mindre privat tiltak. Det vil si at grunneier ikke ble påkostet undersøkelsen til NTNU Vitenskapsmuseet. Selv om undersøkelsen foregikk kun en liten måned, fikk vi også muligheten til å formidle utgravingen til elever ved Vågstranda oppvekstsenter. De fikk besøke utgravingen mens den fortsatt pågikk, i tillegg til å studere funnene og selv finne flint i såldet hvor vi vasker de utgravde massene, forteller feltleder Nielsen.

- For forskningen på den tidligste bosetningen i Norge, er boplassen på Haugnebba svært interessant, og vil inngå i diskusjoner om denne fasen av steinalderen i lang tid fremover, sier arkeolog og feltleder Svein Vatsvåg Nielsen om den vellykka undersøkelsen i Rauma.

Arkeolog og feltleder Svein Vatsvåg Nielsen viser fram funn til elever ved Vågstranda skule. Foto: Privat
Irene Kormeset sammen med sin mor Anne Britt på boplassen, der pionerer har slått leir for 11000 år siden. Foto: Tormod Lien